Navigácia

Protispoločenská činnosť

Nadpis

Základná škola – Alapiskola Bátka

 

V súlade so zákonom č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so Smernicou ZŠ-AI Bátka

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby:

 

Základná škola – Alapiskola Bátka

č.172, 980 21 Bátka

e-mail: protispolcinnost@zsbatka.sk

 

Spôsoby podávania podnetov:

  • elektronicky
  • písomne – na obálke je potrebné uviesť „protispoločenská činnosť“ a „NEOTVÁRAŤ“

 

PaedDr.Csilla Sebőková v.r.

riaditeľka            

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola - Alapiskola Bátka
    980 21 Bátka č.172
  • +421 x0475697155

Fotogaléria