Oznámenia

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Novinky

 • Kedves Gyerekek !

  Az esős idő ellenére szép nyári nap ez a mai , a tanév tanítós – tanulós részének utolsó napja.

  A mai nappal befejeződik az online oktatás – a zoomos órák, a feladatok ide – oda küldése, az individuális konzultációk. Ugye, nem is volt olyan rossz ! Most már rajtunk, tanítókon a sor, hogy értékeljük közös munkánkat. Jó „buli“ volt ez a 3 hónap, sok újat tanultunk és új oldalról ismertük meg egymást és magunkat.

  Köszönöm minden tanulónak, aki saját meggondolásból vagy szülői, tanítói ráhatással, illetve segítséggel felelősséget vállalt tanulmányi előrehaladásáért. Tudom, most még nem érzitek fontosságát, de a későbbiekben sokat profitáltok majd a távoktatás során elsajátított hozzáállásotokból, hiszen az életben nagyon fontos az önállóság, a felelősségvállalás, a kezdeményezőkészség, az együttműködés vagy éppen a játékszabályok betartása.

 • Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók !

  A Szlovák Köztársaság Oktatási Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által 2020. április 6-án kiadott, a tanulók értékelésével kapcsolatos irányelvek alapján értesítjük iskolánk tanulóit és azok törvényes képviselőit, hogy a fennálló rendkívüli helyzetre való tekintettel a 2019/2020 – as tanév második félévében a következő tantárgyakat nem osztályozzuk:

  • munkára nevelés
  • zenei nevelés
  • képzőművészeti nevelés
  • testnevelés
  • technika
  • polgá
 • Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov zverejňujeme na FB stránke školy : https://www.facebook.com/ZakladnaSkolaAlapiskolaBatka/

Z histórie našej školy

      Základná škola v Bátke bola založená v roku 1966 pod názvom Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Bátke. Od jej založenia riaditeľmi školy boli: Pavel Seres, Július Denko, Ján Kamenský, Dionýz Pál, Štefan Orosz, Agnesa Zimányiová. Od školského roka 2003/2004 riaditeľkou školy je PaedDr. Csilla Sebőková. Skrášľovanie školy prebiehalo ďalej v 70. rokoch, kedy sa v areáli školy začal budovať park s bohatou zeleňou. V škole prebiehal celodenný výchovný systém. Po vyučovaní žiaci - iskry a pionieri navštevovali rôzne záujmové krúžky, medzi ktorými boli aj netradičné ako napríklad meteorologický krúžok a krúžok rozhlasového vysielania.Pri príležitosti 20. výročia založenia školy sa konal beh mieru, kde 483 žiakov štafetovým behom zabehlo 1986 metrov.

      Škola dostala nový názov v roku 1996 – Základná škola – Alapiskola Bátka. Vo výchove a vzdelávaní sa postupne začali uplatňovať moderné trendy a postupy, alternatívne vyučovacie metódy a stratégie. V rokoch 2009/2010 prebehla rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia školy. Pribudlo 5 nových učební a zmenil sa aj vonkajší vzhľad školskej budovy. Modernizácia priestorov a skrášľovanie areálu neustále prebieha. Obnovenie parku, modernizácia telocvične, vytvorenie ďalšej učebneinformatiky, zriadenie mediálnej učebne boli veľkou výzvou, ktorá sa premenila na skutočnosť. Pekné školské priestory umožňujú organizovať rôznorodé kultúrno-spoločenské a športové akcie počas celého školského roka.

      V oblasti výchovy a vzdelávania k víziám školy patria skvalitnenie jazykového vzdelania žiakov, zvýšenie ich čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, zvýšenie digitálnej spôsobilosti žiakov, vedenie žiakov pracovať s modernými informačnými a komunikačnými technológiami a rozvíjanie športového nadania žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Alapiskola Bátka
  980 21 Bátka č.172
 • +421 x0475697155

Fotogaléria