Navigácia

Voľné pracovné miesta

Z histórie našej školy

      Základná škola v Bátke bola založená v roku 1966 pod názvom Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Bátke. Od jej založenia riaditeľmi školy boli: Pavel Seres, Július Denko, Ján Kamenský, Dionýz Pál, Štefan Orosz, Agnesa Zimányiová. Od školského roka 2003/2004 riaditeľkou školy je PaedDr. Csilla Sebőková. Skrášľovanie školy prebiehalo ďalej v 70. rokoch, kedy sa v areáli školy začal budovať park s bohatou zeleňou. V škole prebiehal celodenný výchovný systém. Po vyučovaní žiaci - iskry a pionieri navštevovali rôzne záujmové krúžky, medzi ktorými boli aj netradičné ako napríklad meteorologický krúžok a krúžok rozhlasového vysielania.Pri príležitosti 20. výročia založenia školy sa konal beh mieru, kde 483 žiakov štafetovým behom zabehlo 1986 metrov.

      Škola dostala nový názov v roku 1996 – Základná škola – Alapiskola Bátka. Vo výchove a vzdelávaní sa postupne začali uplatňovať moderné trendy a postupy, alternatívne vyučovacie metódy a stratégie. V rokoch 2009/2010 prebehla rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia školy. Pribudlo 5 nových učební a zmenil sa aj vonkajší vzhľad školskej budovy. Modernizácia priestorov a skrášľovanie areálu neustále prebieha. Obnovenie parku, modernizácia telocvične, vytvorenie ďalšej učebneinformatiky, zriadenie mediálnej učebne boli veľkou výzvou, ktorá sa premenila na skutočnosť. Pekné školské priestory umožňujú organizovať rôznorodé kultúrno-spoločenské a športové akcie počas celého školského roka.

      V oblasti výchovy a vzdelávania k víziám školy patria skvalitnenie jazykového vzdelania žiakov, zvýšenie ich čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, zvýšenie digitálnej spôsobilosti žiakov, vedenie žiakov pracovať s modernými informačnými a komunikačnými technológiami a rozvíjanie športového nadania žiakov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola - Alapiskola Bátka
    980 21 Bátka č.172
  • +421 x0475697155

Fotogaléria