Navigácia

Školské akcie

September

 • Olympijsky deň (atletické preteky)
 • Deň ľudových rozprávok

 

Október

 • Pasovanie prvákov
 • Basketbalový turnaj
 • Vytrvalostná túra
 • Súťaž v zhotovení tekvicových strašiakov a výstavka jesenných plodov
 • Návšteva OK centra v Budapešti

  

November

 • Skupinové práce na tému Jeseň
 • Mestá - tvorba projektov
 • Dobré slovo - recitačná súťaž

 

December                                                                    

 • Zlaté jablko - tvorba projektov
 • Posedenie pri jedličke
 • Pytagoriáda
 • Halový futbalový turnaj
 • Geografická olympiáda
 • Zimné slávnosti – tvorivé dielne
 • Matematická olympiáda
 • Oživenie vianočných tradícií

 

Január

 • Stopy v snehu, Sánkovačka
 • Deň zimných športov – lyžovanie, sánkovanie

 

Február

 • Malá zlatá krajina – súťaž v písaní a prednese vlastnej tvorby v oblasti poézie a prózy
 • Fašiangový ples detí
 • Fašiangy - oživenie ľudových tradícií
 • Kto čo vie? - talentová súťaž
 • Súťaž v prednese poézie a prózy
 • Korčuľovanie

 

Marec                       

 • Literárny maratón
 • Badmintonový turnaj
 • Spomienka na 15. marec 1848
 • Školské kolo v prednese poézie a prózy
 • Mesiac knihy – návšteva v šk. knižnici
 • Súťaž v prednese ľudovej rozprávky
 • Svetový deň vody - tvorba projektov
 • Hviezdoslav Kubín - recitačná súťaž
 • Veľká noc – oživenie veľkonočných tradícií
 • Rozprávkové vretienko
 • Pohybové aktivity v prírode pre II. stupeň

 

Apríl

 • Zápis do 1. ročníka
 • Poznaj slovenskú reč – školské kolo
 • Vesmír očami detí
 • Futbalový turnaj
 • Deň Zeme
 • Deň poézie

 

Máj

 • Vlastivedná súťaž
 • Deň matiek – kultúrny program, darček pre mamičky
 • Vychádzka, Hry v prírode
 • Vytrvalostná túra
 • Škola v prírode pre I. stupeň

 

Jún

 • Detský majáles – k MDD
 • Tvorivosť našich detí – výstava prác
 • Súťaž o najlepšieho pisateľa diktátov
 • Deň detí
 • Plavecký výcvik
 • Školské výlety

 

Priebežne                  

 • Súťaž „Elmebajnokság“ - vedomostná súťaž
 • Výtvarné súťaže
 • Biologická olympiáda
 • Potulky v minulosti (5. roč., 7. roč.) – prezentácia projektových prác z dejepisu a z výchovy umenia
 • Školské športové súťaže organizované v centre voľného času v Rimavskej Sobote Relax

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Alapiskola Bátka
  980 21 Bátka č.172
 • +421 x0475697155

Fotogaléria